Střechy Paseka

Naším cílem je zodpovědný přístup ke každému zákazníkovi. Nabízíme vždy kvalitní, přesné provedení práce, dodržení smluvních termínů, a to vždy za nízké ceny, kterých dosahujeme především díky našim vlastním zkušenostem a praxi.

izolaterstvi izolaterstvi izolaterstvi

Jak vybrat střechu


Při výběru nové střechy se věnujte zejména třem hlavním vlastnostem:

Nová střecha by měla samozřejmě co nejlépe plnit svůj funkční účel, který je výrazně ovlivněn klimatickými podmínkami. Určitě budeme chtít, aby vydržela co nejdéle. Navíc je střecha výrazným architektonickým prvkem domu, který může výrazně ovlivnit jeho celkový vzhled.

Střecha se skládá z nosné konstrukce (např. krov) a střešní krytiny. Střechy se v zásadě rozdělují na ploché a sklonité (šikmé a strmé), nebo na zateplené a nezateplené.

Tvar a celkové provedení střechy velmi závisí na místních klimatických podmínkách. V tropických oblastech se častěji uplatňují střechy ploché, oproti tomu v mírných a chladných podnebných pásech jsou běžnější střechy šikmé.

Hlavní funkcí střechy je chránit prostor pod sebou před povětrnostními vlivy (deštěm, sněhem, větrem, slunečním zářením apod.). V závislosti na typu prostoru, který střecha uzavírá, jsou na její provedení kladeny různé požadavky. Může jít v zásadě buď o uzavřený vnitřní prostor (obytný dům, veřejná budova; střecha zateplená), či prostor otevřený (přístřešek, čekárna, nástupiště, kryté parkoviště; střecha nezateplená). Obecně tedy platí, že střechy uzavřených budov musí splňovat přísnější požadavky na izolaci.

Každá střecha má za úkol odvádět vodu s horní části stavby a bránit jejímu nahromadění, jež by mohlo postupně konstrukci stavby poškodit zatékáním či růstem dřevokazných hub a plísní. V podnebných oblastech s častým sněžením musí být konstrukce střechy dostatečně pevná, aby váhu ležícího sněhu unesla.